Increasing cultural diversity in Lithuania

YAML Question

Lietuvoje bendrai esant palyginti mažai žmonių populiacijai, grįžusiems iš išeivijos gali pasirodyti nuobodoka. Pagalvokime, kaip padidinti šalies įvairovę.
Vote (Optional) (suppress notifications) (Optional)
Please, log in.